REFERANSLAR
Kazancı Çevre Tekniği
Çeyrek asrı aşan deneyimleri ile , aynı çatı altında birleştirdikleri üç iş koluyla, çevre dostlu konseptleri ve inovatif ürünleriyle, müşterilerine kazanç sağlayacak ilişkileri gerçekleştirmek için çalışma yürütmektedirler. Firma marka konumlandırma kurumsal kimlik çalışmaları, reklam tanıtım yönetimi, metin yazımı, 3 marka yapılandırılması, Web tasarım ve sosyal medya çalışmaları tarafımızca oluşturulmaya devam etmektedir.

Müşteri Profili
M. Kazancı Çevre Tekniği
Y. 2019
Ç. Marka konumlandırma kurumsal kimlik çalışmaları, sosyal medya yönetimi, reklam tanıtım yönetimi, web tasarım, metin yazımı, 3 marka yapılandırma çalışmaları yürütülmektedir.

Çalışmalarımızdan…